Open Social Value Bank

Open Social Value Bank (OSVB) er et katalog over sociale værdier. Værdierne kan anvendes til at beregne den økonomiske værdi af trivsel, udtrykt som ændringer i en persons livstilfredshed, der følger af en social forandring. En social forandring er f.eks. at gå fra at være meget ensom til ikke at være ensom.

OSVB tilbyder et ensartet mål til at sammenligne og sætte kvantitativ værdi på de sociale parametre, der typisk er subjektive af natur. Ved at sætte værdi på dét, vi værdsætter, kan vi styrke potentialet for at prioritere ud fra sociale parametre. OSVB bidrager til at etablere standarder for både udvikling og brug af sociale værdier.
Open Social Value Bank Partner
Example cases

Metode

OSVB ønsker at skabe synlighed og forståelse omkring metoden bag beregning af den økonomiske værdi af trivsel. Metoderne bag OSVB er baseret på international forskning og erfaring fra lande som Storbritannien og New Zealand. Måling af trivsel bygger på subjektiv vurdering af livstilfredshed. Værdien af trivsel kvantificeres ved enheden “WELLBY”, der angiver værdien af ét points livstilfredshed for én person i ét år. WELLBY kan både anvendes monetariseret og ikke-monetariseret. Sociale værdier genereres via valghandlingseksperimenter og regressionsanalyser af observations- eller interventionsdata. Læs mere i vores metodeafsnit.

Invitation til samarbejde

OSVB er en åben platform, som samarbejder bredt om udvikling, brug, viden og tilgængeliggørelse af sociale værdier. Er du interesseret i at samarbejde, eller har du spørgsmål, kan du kontakte arbejdsgruppen på info@opensocialvaluebank.dk eller via kontaktformularen nederst på siden.  
Rasmus Rifsdal
Sanni Nørgaard Breining
Ziggi Santini
Nina Holst Christensen
John Dubert
Contact OSVB

Kontakt os

Skriv en besked til os for yderligere information, så vender vi tilbage til dig på mail.
Tak! Din indsendelse er modtaget
Ups! Der gik noget galt under indsendelse af formularen.