Open Social Value Bank

Open Social Value Bank (OSVB) er et værktøj, der hjælper med at beregne den økonomiske værdi af trivsel, udtrykt som ændringen i en persons livstilfredshed, der følger af en social forandring. Fx at gå fra at være meget ensom til ikke at være ensom.

OSVB er en åben platform, som samarbejder bredt om udvikling, brug, viden og tilgængeliggørelse af sociale værdier. OSVB bidrager til at etablere standarder for brug af sociale værdier.
Open Social Value Bank Partner
Example cases

Eksempler

OSVB ønsker at skabe synlighed og forståelse omkring metoden bag beregning af den økonomiske værdi af trivsel. Måling af trivsel bygger på subjektiv vurdering af livstilfredshed. Læs mere i vores eksempler.

Trivsel udtrykt som ændringer i livstilfredshed

Der findes forskellige måder at måle trivsel på, herunder ‘evaluative wellbeing’, dvs selv-vurderet trivsel.

Livstilfredshed måles med ét enkelt spørgsmål

“Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden?”. Skala: 0 (slet ikke tilfreds) - 10 (fuldt ud tilfreds)

WELLBY metoden (Wellbeing-Years)

Fokus for denne metode er værdi af og pris for 1 “WELLBY” = 1 point livstilfredshed for én person i ét år

Metodebeskrivelse

Metoderne bag OSVB er baseret på international forskning og erfaring fra lande som Storbritannien og New Zealand. Den centrale metode bag OSVB er 'subjective wellbeing valuation', som bygger på livstilfredshed (WELLBYs). Sociale værdier genereres via valghandlingseksperimenter og regressionsanalyser af observations- eller interventionsdata.
Mere om metoden

Om Open Social Value Bank

Open Social Value Bank består af beslutningstagere og eksperter fra fonde, det private, offentlige og universitetsverdenen. Projektet gennemføres i samarbejde med Økonomer Uden Grænser, Københavns Universitet, Impactly, Rambøll Management Consulting.

Projektet er støttet af Trygfonden og Rambøll Fonden.
Open Social Value Bank Partner
Contact OSVB

Kontakt os

Skriv en besked til os for yderligere information, så vender vi tilbage til dig på mail.
Tak! Din indsendelse er modtaget
Ups! Der gik noget galt under indsendelse af formularen.