Værdibanken

I Open Social Value Bank finder du værdier for den påvirkning, sociale forandringer har på trivsel. Værdibanken indeholder både monetariserede og ikke-monetariserede trivselsværdier, der kan anvendes i bl.a. sociale cost-benefit analyser, hvor både budgetøkonomiske og sociale værdier medregnes. Værdierne er med til at fremme sociale og økonomisk bæredygtige investeringer i samfundet. OSVB udvikler løbende nye værdier baseret på danske data.
Knowledge

Hvordan virker det?

Værdibanken præsenterer en oversigt over værdien af en række sociale parametre, der påvirker trivsel. De sociale værdier dækker forskellige livsomstændigheder, bl.a. ensomhed, arbejdsløshed, stress og misbrug. Oversigten giver brugeren mulighed for at anvende relevante sociale værdier i deres analyser og vurderinger.
Disclaimer: OSVB er en åben bank med sociale værdier. Ved at aktivt anvende OSVB-værdier accepterer du at være bundet af visse betingelser for lovlig brug af sociale værdier fra OSVB. Du accepterer og erklærer, at du vil overholde følgende betingelser og vilkår ved brugen af disse værdier, herunder henvise til OSVB som kilde. Vær opmærksom på, at OSVB-værdierne er underlagt en gratis licens. Det betyder at værdierne kan benyttes frit, men at de ikke må videresælges, underlicenseres eller på lignende vis gøres til genstand for salg, uden skriftlig samtykke fra OSVB.